Leden

17. 12. 2019
Karolina Tvrdíková
plán akcí

Akce leden 2020

2. - 3. 1.  vánoční prázdniny žáků
6. – 10. 1. sběr papíru a elektrospotřebičů
10. 1.  generální zkouška předtančení na školní ples
11. 1. XVIII. Školní ples
14. 1. okresní kolo Dějepisné olympiády
20. – 24. 1. lyžařský výcvikový kurz
21. 1. okresní kolo Olympiády v českém jazyce
23. 1. třídní schůzka 9. třída – 15:30
24. 1. okresní kolo Fyzikální olympiády
27. 1. pedagogická rada
28. 1. žákovský parlament
29. 1. okresní kolo Matematické olympiády
30. 1. ukončení 1. pololetí – předávání vysvědčení
31. 1. pololetní prázdniny žáků