Listopad

24. 10. 2019
Karolina Tvrdíková
plán akcí

Akce listopad 2019

  5. 11. žákovský parlament
  5. 11. beseda Vánoce v Evropě – 6. – 9. třída
  6. 11. Den Ekoškol – projektový den - Jídlo a svět- 1. – 9. třída
  7. 11. plavecký výcvik 2.- 4. třída
  8. 11. výukový program Kyberšikana – Městská knihovna Milevsko – 5. třída
11. 11. Dětské dopravní hřiště Tábor – 4. třída
11. 11. pedagogická rada
12. 11. návštěva Městské knihovny Milevsko – 3. třída
12. 11. matematická soutěž MaSo
14. 11. třídní schůzky 15:30
15. 11. výukový program Kyberšikana – Městská knihovna Milevsko -  6. třída
18. 11. návštěva Městské knihovny Milevsko – 2. třída
21. 11. beseda Energie pro budoucnost - 7., 8. třída
22. 11. výukový program Kyberšikana – Městská knihovna Milevsko - 7., 8. třída
22. 11. kulturní vystoupení žáků ZŠ v KD
26. 11. beseda s cestovatelem R. Horákem - 1.- 9. třída
28. 11. setkání Ekoškol – Písek
30. 11. rozsvícení vánočního stromu na návsi