Říjen

26. 9. 2019
Karolina Tvrdíková
plán akcí

Akce říjen 2019

   1. 10 exkurze Kompostárna Jarošovice, Jihosepar Vimperk – 6. – 9. třída
   1. 10. Florbalový turnaj žáků 3. – 5. tříd Milevsko
   2. 10. třídní schůzka 1. třída
   3. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída
   7. 10. exkurze Cassiopeia České Budějovice – Ekotým
   8. 10. žákovský parlament
   9. 10. Den otevřených dveří
 10. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída
 16. 10. Burza škol – 8.,9. třída
 17. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída
 22. 10. návštěva Městské knihovny Milevsko – 4. třída
 23. 10. fotografování 1. – 5. třída
 24. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída
 29. – 30. 10. podzimní prázdniny žáků
 31. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída