Září

2. 9. 2019
Karolina Tvrdíková
plán akcí

Akce září 2019

   2. 9. Slavnostní zahájení školního roku
   5. 9. Plavecký výcvik – 2., 3., 4. třída
   5. 9. Voda v krajině – 9. třída
10. 9. třídní schůzka 3. třída – 16:00
10. 9. žákovský parlament
11. 9. Den s lesníkem – 1. stupeň
12. 9. Plavecký výcvik – 2., 3., 4. třída
17. 9. Tancem proti šikaně – výukový program 1. – 9. třída
19. 9. Plavecký výcvik – 2., 3., 4. třída
23. 9. Pozoruj a jednej - výukový program Cassiopeia České Budějovice – Ekotým (přesunuto na 7. 10.)
25. 9. Leonardo da Vinci – výukový program pro 1.- 9. třídu
26. 9. Plavecký výcvik – 2., 3., 4. třída
26. 9. Evropský den jazyků – 8., 9. třída
30. 9. Volba povolání – beseda pro žáky 8. a 9. třídy