Březen

27. 2. 2020
Karolina Tvrdíková
plán akcí

Akce březen 2020

  2. 3. beseda PO – 1. – 9. třída
  4. 3. okresní kolo Chemické olympiády
  5. 3. Den otevřených dveří
  6. 3. Den zdravých svačin
  9.- 13. 3. jarní prázdniny žáků
16. 3. krajské kolo Dějepisné olympiády
16. 3. výukový program Finanční gramotnost – Městská knihovna Milevsko - 5. třída
17. 3. setkání knihovníků – Sepekov
17. 3. Veselé zoubky – výukový program pro 1. třídu
17. 3. Školáček- 15:00 – setkání předškolních dětí a jejich rodičů v MŠ
18. 3. výukový program Finanční gramotnost – Městská knihovna Milevsko - 6. třída
20. 3. Matematický klokan
23. 3. Světový den vody
24. 3. žákovský parlament
25. 3. Pythagoriáda
25. 3. krajské kolo Zeměpisné olympiády
26. 3. Přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo
27. 3. Den naruby
27. 3. výukový program Finanční gramotnost – Městská knihovna Milevsko - 7. třída
31. 3. turnaj ve vybíjené v Milevsku  – 1. stupeň
31. 3. Vítáme jaro – 15:30