Listopad

1. 11. 2021
Karolina Tvrdíková
plán akcí

1.- 5. 11. testování žáků 5., 7., 9. třídy - zjišťování výsledků vzdělávání v matematice, českém a anglickém jazyce (ČŠI)
2. 11. žákovský parlament
3. 11. Slavnost slabikáře - 1. třída
3. 11. plavecký výcvik 2. a 3. třída
4. 11. fotografování 1. - 5. třída
8. - 12. 11. sběr papíru
10. 11. plavecký výcvik 2. a 3. třída
11. 11. simulační hra Jak se žije v Podnebíně - 8. a 9. třída - zrušeno
11. 11. Svatomartinský průvod - akce SRPDŠ - 16:45 - zrušeno
22. 11. pedagogická rada
24. 11. plavecký výcvik 2. a 3. třída
25. 11. třídní schůzky
29. 11. plavecký výcvik 2. a 3. třída
30. 11. žákovský parlament