Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky 

11. 3. 2021
Denisa Kolínská
výchovný poradce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

         ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 3. května 2021 

        ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
 
 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

       ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 4. května 2021 

       ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

      ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

     ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. 

 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky  upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.