Nepovinné předměty a zájmové útvary

5. 9. 2021
Karolina Tvrdíková
školni rok 2022

Nepovinné předměty:

Náboženství - P. PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O.Praem., Ph.D.

Zájmové útvary:

říjen - květen, poplatek 40,- Kč za měsíc:
Šikovné ruce 2. stupeň – Mgr. Josef Vachta
Mladý technik 1. stupeň  - Mgr. Josef Vachta
Přírodovědný kroužek 3. - 5. tř. - Mgr. Michaela Divíšková
Výtvarný kroužek 2.- 5. tř. - Mgr. Lenka Pešičková
Pohybové hry - Mgr. Jakub Barda
Taneční kroužek 2. - 5. tř. - Mgr. Květa Průšová

únor - květen, poplatek 40,- Kč za měsíc
Mladí zdravotníci 1. stupeň - Mgr. Alena Málková, Mgr. Eva Pešková

září - červen, zdarma:
Čtenářský klub 3.- 5. třída - Mgr. Veronika Hadáčková
Komunikace v cizím jazyce 2. stupeň - Mgr. Iva Pospíšilová

říjen - červen, zdarma pro účastníky školní družiny:
Myslivecký kroužek - Bc. Lenka Demská Stiborová