Zápis do první třídy

20. 4. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně
pro rodiče / zápisy

Zápis k povinné školní docházce probíhal od 6. 4. do 16. 4. 2021. Zapsáno bylo 24 dětí, pro tři z nich se rodiče rozhodli požádat o odklad školní docházky. 

Ráda bych poděkovala rodičům za jejich důvěru, kterou tímto projevili naší škole. 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole kromě informační schůzky pro rodiče i náhradní formu zápisu pro přijaté děti. 

Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky i jejich rodiči.

Mgr. Monika Bardová