Zápis k povinné školní docházce - aktuální informace

31. 3. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně
pro rodiče / zápisy

V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními proběhne  zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v distanční podobě. Zápis se bude konat  v období od 6. dubna do 16. dubna 2021. 

Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále dětí, kterým byl v loňském školním roce  povolen odklad školní docházky.

Dokumenty nutné k zápisu:

Formuláře potřebné k realizaci zápisu najdete na www. zschysky.cz – sekce Dokumenty školy – Dokumenty ke stažení:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Žádost o odklad školní docházky

Dále je nutno dodat kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie).

Dodání dokumentů do školy
Vyplněný a podepsaný formulář spolu s kopií rodného listu dítěte je nutné doručit do školy v období od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Možnosti doručení:

 • elektronicky do datové schránky školy (zg9mkfw)
 • elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na
 • adresu reditelka@zschysky.cz (nelze jen poslat prostý e-mail)
 • poštou na adresu ZŠ Chyšky, Chyšky  96, 398 53 Chyšky
 • osobním podáním do poštovní schránky školy  
                                                                             

Zákonní zástupci budou o rozhodnutí / přijetí dítěte k povinné školní docházce informováni písemně.

Odklad povinné školní docházky
Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, musí škole dodat do 16. 4. 2021 následující dokumenty:

 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • kopii rodného listu dítěte 
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

  Pokud se zákonnému zástupci dítěte nepodaří zajistit doporučení od školského poradenského zařízení nebo od lékaře, žádost o odklad přesto podá a doporučení doloží dodatečně (nejpozději však do 30. 5. 2021).

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi i s jejich zákonnými zástupci.

Děkuji všem rodičům za spolupráci. 

V případě dotazů a nejasností se obracejte přímo na mě – telefon 724 520 411, e-mail: reditelka@zschysky.cz

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy