Září

2. 9. 2021
Karolina Tvrdíková
plán akcí

  1. 9. zahájení školního roku 2021/2022
  8. 9. třídní schůzka – 2. třída
14. 9. mobilní planetárium – výukový program pro 2. – 5. třídu
15. 9. plavecký výcvik – 2., 3. třída
15. 9. Branné závody žáků – 6.- 9. třída - zrušeno
22. 9. plavecký výcvik – 2., 3. třída
22. 9. Evropský den jazyků - workshop České Budějovice - 7.- 9. třída
23. 9. třídní schůzka – 1. třída
23. 9. Evropský den jazyků- online setkání s krajany z Bruselu – 8.- 9. třída
24. 9. kariérové poradenství - 8. a 9. třída
27. 9. dopravní výuka - 4. třída
29. 9. plavecký výcvik – 2., 3. třída - zrušeno
29. 9. Český den proti rakovině
29. 9. preventivní program - 5., 7. třída
30. 9. Planetárium České Budějovice, muzeum Semenec - 4. třída