Duben

31. 3. 2022
Karolina Tvrdíková
plán akcí

4. 4. okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce
5. 4. Vítáme jaro 16:00
6. 4. okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce
8. 4. florbalový turnaj žáků 4. - 5. tříd
8. 4. zápis do 1. třídy
11. 4. okresní kolo Biologické olympiády
12.- 13. 4. přijímací zkoušky na střední školy - 9. třída
12. 4. okresní kolo Matematické olympiády
14. 4. velikonoční prázdniny žáků
20. 4. pedagogická rada
21. 4. generální zkouška předtančení na školní ples
21. 4. třídní schůzky od 15:30
22. 4. Den Země
23. 4. XIX. školní ples
26. 4. výukový program Jak se Kamil učil létat - 1. třída
26. 4. výukový program  Hrdina nebo lump - 3. třída
28. 4. exkurze - Planetárium České Budějovice, Přírodovědné muzeum Semenec - 5. třída
29. 4. Přehlídka dětských recitátorů- krajské kolo