Květen

3. 5. 2022
Karolina Tvrdíková
plán akcí

 3. 5. žákovský parlament
 4. 5. projektový den - polytechnické vzdělávání (výroba ptačích budek) - 2. třída
 5. 5. exkurze ZEVO Chotíkov, kaolinový důl Nevřeň - 6.- 9. třída
 5. 5. Čtení pro maminky 14:00
 6. 5. Pohár rozhlasu - atletická soutěž - žáci 7. třídy
10. 5. národní zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol (Čj, M)
11. 5. Český den proti rakovině
11. 5. Soutěž hlídek mladých zdravotníků
11. 5. MaSo - matematická soutěž
11. 5. projektový den - polytechnické vzdělávání (výroba vesničky Třeťákov) - 3. třída
12. 5. Den otevřených dveří - 7:35 - 9:15
19. 5. návštěva knihovny Chyšky - 2. třída
20. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
26. 5. návštěva knihovny Chyšky - 1. třída
26. 5. setkání vychovatelek ŠD v ZŠ Chyšky
30. 5. projektový den -  Klimatická úniková hra - 8., 9. třída
31. 5. žákovský parlament