Říjen

29. 9. 2022
Karolina Tvrdíková
plán akcí

  4. 10. žákovský parlament
  4. 10. dopravní výchova 4. třída
  5. 10. plavecký výcvik 2., 3. třída
  6. 10. turnaj v házené - 4. třída
  6. 10. třídní schůzka 1. třída - 15:30
12. 10. plavecký výcvik 2., 3. třída
17. 10. fotografování - 1.- 5. třída
19. 10. plavecký výcvik 2., 3. třída
20. 10. Den otevřených dveří
25. 10. beseda Požární prevence - 1.- 9. třída
25. 10. Halloween - pořádá SRPDŠ
26., 27. 10. - podzimní prázdniny žáků