Květen

21. 4. 2023
Karolina Tvrdíková
plán akcí

  1.- 6. 5. zájezd do Londýna - 6.- 9. třída
  4. 5. florbalový turnaj - 4.,5. třída
10. 5. veřejná sbírka Český den proti rakovině
10. 5. matematická soutěž MaSo, soutěž Mladý zdravotník
11. 5. Den pro maminky - 1., 2. třída - 15:00, 3. třída 15:30
12. 5. krajské kolo soutěže Jihočeský zvonek
 16. 5. školní výlet 1.a 2. třída - Sladovna Písek
16. 5. žákovský parlament
18. 5. výukový program - Bajky - 1. tř., A co na to ty? - 5. tř.
23. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
23. 5. školní výlet 4. třída - laser game Písek
25. 5. školní výlet 7. třída - laser game Písek
25. 5. Global  Fan Tour Milevsko - 3.- 5. třída