Chyšečtí žáci na chorvatském divadle

3. 9. 2008
(system)

Do České doplňovací školy v Záhřebu, která byla založena v r. 1922, dnes pravidelně každou sobotu chodí 45 žáků a studentů, kteří se učí českému jazyku a kultuře, zejména nacvičováním divadelních her a lidových tanců. Od r. 2001 učitelkou byla Mgr. Ivana Tichá, a od ledna 2008 ve škole učí Mgr. Maja Burgerová. Vedoucí divadelního a folklórního souboru České školy "Záhřebské sluníčko" je Bc.Martina Marinkovičová. Česká beseda Záhřeb působí veřejně na kulturním, osvětovém, zábavném a hospodářském poli. Pečuje o český jazyk, písmo a obyčeje české menšiny v Chorvatské republice a také podporuje rozvoj přátelských vztahů mezi občany Chorvatské a České republiky. No a právě tato divadlení skupina České besedy Záhřeb v rámci VII. mezinárodní divadelní přehlídky "Milevské divadelní léto" zavítala ve středu 3.září 2008 do chyšeckého kulturního domu a zde pro žáky ZŠ a MŠ v Chyškách představila nejprve muzikál "Zatancuj s námi", jehož autoři jsou sestry Martina Marinkovičová a Ivana Tichá a poté ještě komedii "Jak vzniká divadelní hra" od Karla Čapka, Martiny Marinkovičové a Ivany Tiché. Obě představení byla v české řeči a jak bylo patrno v závěru z potlesku, chyšeckým dětem se líbila.