Historie školy

O zlepšení vzdělanosti na chudém a kamenitém Chyšecku usilovala řada významných osob již od počátku              18. století. Nejprve se vyučovalo ve staré dřevěné budově. Až teprve v roce 1843 byl položen základní kámen            a  bylo započato se stavbou školy. První škola v Chyškách byla postavena v roce 1844. Dalším významným mezníkem byl rok 1921, kdy byla otevřena měšťanská škola. Stavba nových školních budov byla po vypracování projektu zahájena 1. června 1960. 2.září 1962 byly slavnostně otevřeny budovy Základní devítileté školy v Chyškách, které byly vybudovány s celkovým nákladem 3 200 000 Kčs. Školní budova měla devět učeben  s kabinety,  dvě speciální učebny, školní dílny, tělocvičnu, školní jídelnu.   V roce 1976 byla školní kuchyně propojena s areálem školy.  Ke škole patřila zahrada s ovocným sadem. Po otevření nové ZDŠ byla do tělovýchovného areálu této budovy přemístěna také mateřská škola, po roce 1980 byla postavena nová trojtřídní mateřská škola. V průběhu následujících let byla realizována modernizace školy – vybudování nové cvičné kuchyně z kabinetu civilní obrany, vybudování nové první třídy, počítačové učebny, rekonstrukce  šaten, učebny fyziky, sociálního zařízení a mnohé další. Škola byla zateplena, byla vyměněna okna a udělána nová fasáda. Chyšeckou školu  navštěvovaly významné osobnosti jako například : Alois Moravec, Antonín Šít, Bohumil Matějíček, Miloslav Vlk a další.