Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem,  školním metodikem prevence a ředitelem školy. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením a zároveň koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.

Školní metodik prevence

Mgr. Michaela Divíšková

Kontakt: [email protected]

Konzultační hodiny: úterý 12:30 – 13:30, případně dle dohody

Školní metodik prevence zajišťuje poradenské služby zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů – záškoláctví, šikana, závislosti (drogy, alkohol, kouření), virtuální drogy (počítače, televize, video), kriminalita (krádeže aj.), patologické hráčství (gambling), vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance aj.

Informace KiVa

https://zschysky.cz/2024/informace-kiva

Bezpečně na internetu

https://zschysky.cz/2023/bezpecne-na-internetu

Kraje pro bezpečný internet

https://zschysky.cz/2022/kraje-pro-bezpecny-internet

Primární prevence

https://zschysky.cz/2021/primarni-prevence

Působnost veřejného ochránce práv

https://zschysky.cz/2021/ombutsman-detem

Jak být disciplinovaným žákem během online výuky

https://zschysky.cz/2021/jak-byt-disciplinovanym-zakem-behem-online-vyuky

Prevence kyberšikany

https://zschysky.cz/2019/prevence-kybersikany

Projekt nenech to být - šikana

https://zschysky.cz/2017/projekt-nenech-to-byt

Výchovný poradce

Mgr. Jakub Barda

Kontakt[email protected]

Konzultační hodiny: čtvrtek 12: 30 – 13:30, případně dle dohody

 S výchovným poradcem lze konzultovat:

  •  výchovné problémy
  • studijní problémy
  • problémy ve vztazích
  • otázky volby povolání a dalšího studia na středních školách
  • problematiku přijímacího řízení na SŠ

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

https://zschysky.cz/2023/terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce-20232024

Přijímací řízení ke vzdělávání

https://zschysky.cz/2022/prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani

Vzdělání a řemeslo

https://zschysky.cz/2022/vzdelani-a-remeslo

Informace k přijímacímu řízení 2022-2023

https://zschysky.cz/2022/informace-k-prijimacimu-rizeni-2022

Buď mistr

https://zschysky.cz/2020/bud-mistr

Deset kroků k výběru střední školy

https://zschysky.cz/2019/deset-kroku

Kariérové poradenství

https://zschysky.cz/2018/karierove-poradenstvi

Postup při objednávání do ŠPZ

https://zschysky.cz/2018/postup-pri-objednavani-do-skolskeho-poradenskeho-zarizeni-ppp