Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem,  školním metodikem prevence a ředitelem školy. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením a zároveň koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.

icon pdf Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Jakub Barda

Kontakt: jakub.barda@zschysky.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:30 – 13:30, případně dle dohody

Školní metodik prevence zajišťuje poradenské služby zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů – záškoláctví, šikana, závislosti (drogy, alkohol, kouření), virtuální drogy (počítače, televize, video), kriminalita (krádeže aj.), patologické hráčství (gambling), vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance aj.

Jak být disciplinovaným žákem během online výuky

https://zschysky.cz/2021/jak-byt-disciplinovanym-zakem-behem-online-vyuky

Prevence kyberšikany

https://zschysky.cz/2019/prevence-kybersikany

Projekt nenech to být - šikana

https://zschysky.cz/2017/projekt-nenech-to-byt

Výchovný poradce

Mgr. Jakub Barda

Kontakt: jakub.barda@zschysky.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 12: 30 – 13:30, případně dle dohody

 S výchovným poradcem lze konzultovat:

  •  výchovné problémy
  • studijní problémy
  • problémy ve vztazích
  • otázky volby povolání a dalšího studia na středních školách
  • problematiku přijímacího řízení na SŠ
icon pdf Výchovný poradce pracuje v těchto oblastech

Aktualizované informace k přijímacímu řízení

https://zschysky.cz/2021/aktualizovane-informace-k-prijimacimu-rizeni

Nové informace k přijímacímu řízení

https://zschysky.cz/2020/informace

Buď mistr

https://zschysky.cz/2020/bud-mistr

Veškeré informace k přijímání na střední školy a konzervatoře

https://zschysky.cz/2019/veskere-informace-k-prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Vzdělání a řemeslo ČB

https://zschysky.cz/2019/vzdelani-a-remeslo-cb

Termíny konání přijímacích zkoušek na SŠ

https://zschysky.cz/2019/terminy-konani-prijimacich-zkousek-na-ss

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠ

https://zschysky.cz/2019/dny-otevrenych-dveri

Deset kroků k výběru střední školy

https://zschysky.cz/2019/deset-kroku

Kariérové poradenství

https://zschysky.cz/2018/karierove-poradenstvi

Postup při objednávání do ŠPZ

https://zschysky.cz/2018/postup-pri-objednavani-do-skolskeho-poradenskeho-zarizeni-ppp

Přijímací řízení

https://zschysky.cz/2016/informace-pro-zaky-devate-tridy-a-jejich-rodice