Kariérové poradenství

17. 12. 2018
Denisa Kolínská
výchovný poradce

SALMONDO

Webová aplikace Salmondo Junior umožňuje žákům (hlavně 7. – 9. tříd) dozvědět se více o sobě a lépe plánovat svoji budoucnost. Pomáhá také výchovným poradcům získat nové podklady pro svoji práci a zefektivnit ji. Slouží také k účelnému dialogu mezi žákem, rodičem a školou. Postup žáka při rozhodování o volbě následující školy lze popsat následujícími kroky – poznat sám sebe, poznat možnosti žáka, zvolit tu pravou variantu, naplánovat si cíle, udržet motivaci a cíle splnit. Aplikace Salmondo Junior je složena z pestré palety modulů, kterými žák postupně prochází pomocí „průvodce“, což je připravený doporučený průchod aplikací. Člení se na tři hlavní části, do kterých jsou řazeny jednotlivé moduly. 1. Testování – část zaměřená na sebepoznání a obsahuje různé dotazníky. 2. Profil – část věnovaná rovněž sebepoznání, oblast motivace, vztah k jednotlivým předmětům ve škole. 3. Plán – podporuje žáka v plánování a dává informace o středních školách a poradenských službách. Žáci tuto aplikaci využijí v rámci informatiky, pracovní výchovy a dalších vyučovacích předmětů.

Mgr. Josef Vachta, výchovný poradce