Školní rok

Úřední deska

Informace o škole

https://zschysky.cz/2016/informace-o-skole

 

Školní rok 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023

https://zschysky.cz/2022/organizace-skolniho-roku-20222023

Školní rok 2021/2022

Žákovský parlament 2021/2022

https://zschysky.cz/2021/zakovsky-parlament-20212022

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2021/nepovinne-predmety-a-zajmove-utvary

Pedagogický sbor, třídnictví

https://zschysky.cz/2015/pedagogicky-sbor

Zvonění

https://zschysky.cz/zvoneni

Organizace školního roku 2021/2022

https://zschysky.cz/2021/organizace-skolniho-roku-20212022-v-zakladnich-skolach-strednich-skolach-zakladnich-umeleckych-skolach-a-konzervatorich

Plán akcí

červen

https://zschysky.cz/2022/cerven

Květen

https://zschysky.cz/2022/kveten-2022

Duben

https://zschysky.cz/2022/duben

Březen

https://zschysky.cz/2022/brezen-2022

Únor

https://zschysky.cz/2022/unor

Leden

https://zschysky.cz/2021/leden-2022

Prosinec

https://zschysky.cz/2021/prosinec

Listopad

https://zschysky.cz/2021/akce-listopad-2021

Říjen

https://zschysky.cz/2021/akce-rijen

Září

https://zschysky.cz/2021/zari

Školská rada

Složení:   Mgr. Jakub Barda, Stanislav Čapek, Ing. Josef Kortan Ph.D.