Školní rok

Úřední deska

Informace o škole

https://zschysky.cz/2016/informace-o-skole

Školní rok 2023/2024

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2023/nepovinne-predmety-a-zajmove-utvary

Žákovský parlament a Ekotým

https://zschysky.cz/2023/zakovsky-parlament-a-ekotym

Pedagogický sbor, třídnictví

https://zschysky.cz/2015/pedagogicky-sbor

Zvonění

https://zschysky.cz/zvoneni

Organizace školního roku 2023/2024

https://zschysky.cz/2023/organizace-skolniho-roku-20232024-v-zs-ss-zus-a-konzervatorich

Plán akcí

Červen

https://zschysky.cz/2024/cerven

Květen

https://zschysky.cz/2024/kveten

Duben

https://zschysky.cz/2024/duben

Březen

https://zschysky.cz/2024/brezen

Únor

https://zschysky.cz/2024/unor

Leden

https://zschysky.cz/2023/leden

Prosinec

https://zschysky.cz/2023/prosinec

Listopad

https://zschysky.cz/2023/listopad

Říjen

https://zschysky.cz/2023/rijen

Září

https://zschysky.cz/2023/zari


Školská rada

Složení:   Mgr. Iva Lassmann, Stanislav Čapek, Ing. Josef Kortan Ph.D.