Školní rok

Úřední deska

Informace o škole

https://zschysky.cz/2016/informace-o-skole

 

Školní rok 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

https://zschysky.cz/2021/organizace-skolniho-roku-20212022-v-zakladnich-skolach-strednich-skolach-zakladnich-umeleckych-skolach-a-konzervatorich

Školní rok 2020/2021

Žákovský parlament

https://zschysky.cz/2020/zakovsky-parlament

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2015/zajmove-utvary

Organizace školního roku 2020/2021

https://zschysky.cz/2020/organizace-skolniho-roku-20202021

Pedagogický sbor, třídnictví

https://zschysky.cz/2015/pedagogicky-sbor

Zvonění

https://zschysky.cz/zvoneni

Školní rok 2019/2020

Žákovský parlament

https://zschysky.cz/2015/zakovsky-parlament

Žákovská knihovna

https://zschysky.cz/2018/zakovska-knihovna

Organizace roku, prázdniny a volna 2019/2020

https://zschysky.cz/2016/organizace-roku

Plán akcí

Březen

https://zschysky.cz/2020/brezen

Únor

https://zschysky.cz/2020/unor

Leden

https://zschysky.cz/2019/leden

Prosinec

https://zschysky.cz/2019/prosinec

Listopad

https://zschysky.cz/2019/listopad

Říjen

https://zschysky.cz/2019/rijen

Září

https://zschysky.cz/2019/zari

Školská rada

Složení:   Mgr. Jakub Barda, Stanislav Čapek, Ing. Josef Kortan Ph.D.

 

icon pdf Výsledky voleb do školské rady ZŠ Chyšky icon pdf Jednací řád školské rady icon pdf Volební řád školské rady