Školní rok

Úřední deska

Informace o škole

https://zschysky.cz/2016/informace-o-skole

Školní rok 2022/2023

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2022/zajmove-utvary

Žákovský parlament a Ekotým

https://zschysky.cz/2021/zakovsky-parlament-20212022

Pedagogický sbor, třídnictví

https://zschysky.cz/2015/pedagogicky-sbor

Organizace školního roku 2022/2023

https://zschysky.cz/2022/organizace-skolniho-roku-20222023

Zvonění

https://zschysky.cz/zvoneni

Plán akcí

Červen

https://zschysky.cz/2023/cerven

Květen

https://zschysky.cz/2023/kveten

Duben

https://zschysky.cz/2023/duben

Březen

https://zschysky.cz/2023/brezen

Únor

https://zschysky.cz/2023/unor

Leden

https://zschysky.cz/2022/leden

Prosinec

https://zschysky.cz/2022/prosinec

Listopad

https://zschysky.cz/2022/listopad

Říjen

https://zschysky.cz/2022/rijen

Září

https://zschysky.cz/2022/zari

Školská rada

Složení:   Mgr. Jakub Barda, Stanislav Čapek, Ing. Josef Kortan Ph.D.