Informace o škole

14. 9. 2017
Denisa Kolínská
úřední deska

Název školy: Základní škola Chyšky

Adresa: Chyšky 96

             398 53 Chyšky

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 600062040

IČO : 70993998

DIČ : CZ - 70993998

IZO : 108053768

 

Zřizovatel: Obec Chyšky

Adresa: Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Zřizovací listina vydána dne 15. 11. 2002.

 

Telefon: 382 591 318

               724 520 411

E–mail: [email protected]

Internetové stránky: www.zschysky.cz

ID schránky: zg9mkfw

 

Ředitelka školy: Mgr. Monika Bardová

E-mail: [email protected]

Jmenována do funkce: Radou Obce Chyšky

 

Zástupce ředitele školy: ing. Karolina Tvrdíková

E-mail: [email protected]

 

Základní škola Chyšky vykonává jako právnická osoba činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. Je plně organizovanou základní školou s 9 třídami. Vzdělání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Škola pro všechny. Škola se zaměřuje na naplňování všeobecných cílů základního vzdělávání s důrazem na environmentální výchovu.

 

Škola se ve své činnosti řídí především:

zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

zákonem č.  563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

vyhláškou č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

vyhláškou č.27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a souvisejícími právními předpisy.

 

V Chyškách  1. 9. 2016

 

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy