EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

Ekotým poznával Novohradské hory

https://zschysky.cz/2022/ekotym-poznaval-novohradske-hory

Výsledky Kampaně obyčejného hrdinství

https://zschysky.cz/2022/vysledky-kampane-obycejneho-hrdinstvi

Úniková hra

https://zschysky.cz/2022/unikova-hra

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Lesní třídy

https://zschysky.cz/2022/lesni-tridy

LESNÍ ROVNOVÁHA VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ

https://zschysky.cz/2022/lesni-rovnovaha-ve-ctvrte-tride

Den Země a Ekolové 3. třídy

https://zschysky.cz/2022/den-zeme-a-ekolove-3-tridy

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Výsledky celoroční hry ve školním roce 2021/2022

https://zschysky.cz/2022/pohyb-bodu-ve-skolnim-roce-20212022

Velká kompostová výzva

https://zschysky.cz/2022/velka-kompostova-vyzva

Závody naruby

https://zschysky.cz/2022/zavody-na-ruby

více o Recyklohraní