EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

Výsledky Kampaně obyčejného hrdinství

https://zschysky.cz/2024/vysledky-kampane-obycejneho-hrdinstvi

Slavnost k obhájení titulu Ekoškola

https://zschysky.cz/2024/skolni-slavnost

Slavnost obhájení titulu Ekoškola

https://zschysky.cz/2024/slavnost-obhajeni-titulu-ekoskola

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Reportáž z cesty od podzimu do jara

https://zschysky.cz/2024/reportaz-z-cesty-od-podzimu-do-jara

Ekolíni druháci budí jaro

https://zschysky.cz/2024/ekolini-druhaci-budi-jaro

Soví škola v zimním lese - Ekolíni druháci

https://zschysky.cz/2024/sovi-skola-v-zimnim-lese-ekolini-druhaci

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Po stopách Plýtváka potravinového

https://zschysky.cz/2024/po-stopach-plytvaka-potravinoveho

Poděkování za splnění úkolu

https://zschysky.cz/2024/podekovani-za-splneni-ukolu-1

Den Země

https://zschysky.cz/2024/den-zeme

více o Recyklohraní