EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

EKO-výlety s kačenkou - část 2.

https://zschysky.cz/2024/eko-vylety-s-kacenkou-cast-2

EKO-výlety s kačenkou- část 1.

https://zschysky.cz/2024/eko-vylety-s-kacenkou-cast-1

Slavnostní předávání mezinárodních certifikací programu Ekoškola

https://zschysky.cz/2024/slavnostni-predavani-mezinarodnich-certifikaci-programu-ekoskola

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Lesní třídy

https://zschysky.cz/2024/lesni-tridy

Reportáž z cesty od podzimu do jara

https://zschysky.cz/2024/reportaz-z-cesty-od-podzimu-do-jara

Ekolíni druháci budí jaro

https://zschysky.cz/2024/ekolini-druhaci-budi-jaro

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Poděkování

https://zschysky.cz/2024/podekovani

Jak se nám dařilo ve školním roce 2023/2024

https://zschysky.cz/2024/jak-se-nam-darilo-ve-skolnim-roce-20232024

Po stopách Plýtváka potravinového

https://zschysky.cz/2024/po-stopach-plytvaka-potravinoveho

více o Recyklohraní