EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

První schůzka Ekotýmu

https://zschysky.cz/2023/prvni-schuzka-ekotymu

Přírodovědná exkurze

https://zschysky.cz/2023/prirodovedna-exkurze

Zahradní slavnost

https://zschysky.cz/2023/zahradni-slavnost-1

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Soví škola v lese - Ekolíni druháci

https://zschysky.cz/2023/sovi-skola-v-lese-ekolini-druhaci

Soví škola a Ekolíni 2. třídy

https://zschysky.cz/2023/sovi-skola-a-ekolini-2-tridy

Lesní třídy

https://zschysky.cz/2023/lesni-tridy

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Výsledky Celoroční hry ve školním roce 2022/2023

https://zschysky.cz/2023/vysledky-celorocni-hry-ve-skolnim-roce-20222023

Mokřady a tajemství ztracené vody

https://zschysky.cz/2023/mokrady-a-tajemstvi-ztracene-vody

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

https://zschysky.cz/2023/osvedceni-o-podilu-na-zlepseni-zivotniho-prostredi

více o Recyklohraní