EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

Světový den Ekoškol

https://zschysky.cz/2022/svetovy-den-ekoskol

Ekotým poznával Novohradské hory

https://zschysky.cz/2022/ekotym-poznaval-novohradske-hory

Výsledky Kampaně obyčejného hrdinství

https://zschysky.cz/2022/vysledky-kampane-obycejneho-hrdinstvi

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Tajemství vody v lese

https://zschysky.cz/2023/tajemstvi-vody-v-lese

Zima U soviček

https://zschysky.cz/2023/zima-u-sovicek

Můj rok v lese - 3. třída

https://zschysky.cz/2022/muj-rok-v-lese-3-trida

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Jak moje chování ovlivňuje změnu klimatu

https://zschysky.cz/2023/jak-moje-chovani-ovlivnuje-zmenu-klimatu

Sběr vysloužilých mobilních telefonů

https://zschysky.cz/2022/sber-vyslouzilych-mobilnich-telefonu

Vzkaz (v) láhvi

https://zschysky.cz/2022/vzkaz-v-lahvi

více o Recyklohraní