EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

Den vody

https://zschysky.cz/2024/den-vody

Výukový program pro 1. stupeň

https://zschysky.cz/2024/vyukovy-program-pro-1-stupen

Sběr elektra

https://zschysky.cz/2024/sber-elektra-a-papiru

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Ekolíni druháci budí jaro

https://zschysky.cz/2024/ekolini-druhaci-budi-jaro

Soví škola v zimním lese - Ekolíni druháci

https://zschysky.cz/2024/sovi-skola-v-zimnim-lese-ekolini-druhaci

Čtyři roční období v lese

https://zschysky.cz/2023/ctyri-rocni-obdobi-v-lese

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Poděkování za splnění úkolu

https://zschysky.cz/2024/podekovani-za-splneni-ukolu

Recyklohraní aneb Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie

https://zschysky.cz/2024/recyklohrani-aneb-dejme-do-pohybu-nepotrebne-elektro-a-baterie

Malý průvodce světem plastových obalů

https://zschysky.cz/2024/maly-pruvodce

více o Recyklohraní