EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

Kampaň obyčejného hrdinství

https://zschysky.cz/2020/kampan-obycejneho-hrdinstvi

Den zdravých svačin

https://zschysky.cz/2020/den-zdravych-svacin

Světový den Ekoškol

https://zschysky.cz/2019/svetovy-den-ekoskol

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Lesní třídy

https://zschysky.cz/2020/lesni-tridy

Ekolínci 1. třídy v zimě

https://zschysky.cz/2020/ekolinci-1-tridy-v-zime

Záchrana lesních skřítků

https://zschysky.cz/2019/zachrana-lesnich-skritku

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Pohyb bodů ve školním roce 2019/2020

https://zschysky.cz/2020/pohyb-bodu-ve-skolnim-roce-20192020

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

https://zschysky.cz/2020/2-ukol

Recyklační zpravodaj

https://zschysky.cz/2019/recyklacni-zpravodaj

více o Recyklohraní