Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. (www.ekoskola.cz)

Vzdělávací program je určen pro mateřské, základní a střední školy. Žáci, učitelé i provozní zaměstnanci  spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 67 zemích světa a celosvětově se ho účastní  16 miliónů žáků a 1 milión pedagogů.  V současné době se jedná o nejuznávanější environmentální program na světě. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). V České republice tento program koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

V roce 2012 jsme se stali Ekoškolou a v roce 2014, 2016 a 2021 jsme titul obhájili.

  /** Err: Image not found */

Ekokodex

1.       Do školy jezdíme v ekologicky šetrných prostředcích!

2.       Šetříme potravinami!

3.       Třídíme odpad!

4.       Šetříme vodou!

5.       Jsme k sobě přátelští!

6.       Úsporně větráme a svítíme!

7.       Používáme ekologicky šetrné výrobky!

8.       Udržujeme pořádek!

9.       Učíme se o přírodě , v přírodě a pro přírodu!

10.     Pečujeme o kytky a stromy a sázíme je!

 

 

Archiv

Slavnost k obhájení titulu Ekoškola

https://zschysky.cz/2024/skolni-slavnost

Rozhovor s auditorkou Ekoškoly Evou Bínovou

https://zschysky.cz/2024/rozhovor-s-auditorkou-ekoskoly-evou-binovou

Slavnost obhájení titulu Ekoškola

https://zschysky.cz/2024/slavnost-obhajeni-titulu-ekoskola

Kampaň obyčejného hrdinství

https://zschysky.cz/2024/kampan-obycejneho-hrdinstvi

Den Země

https://zschysky.cz/2024/den-zeme

Audit Ekoškoly

https://zschysky.cz/2024/audit-ekoskoly

Den vody

https://zschysky.cz/2024/den-vody

Výukový program pro 1. stupeň

https://zschysky.cz/2024/vyukovy-program-pro-1-stupen

Sběr elektra

https://zschysky.cz/2024/sber-elektra-a-papiru

Jak se máme v Ekotýmu

https://zschysky.cz/2024/jak-se-mame-v-ekotymu