Primární prevence

13. 10. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně
metodik prevence

Naše škola se zapojila do programu Desatero pro primární prevenci. Žáci v následujících měsících zhlédnou několik videí při předmětu Výchova ke zdraví a budou odpovídat na kvízy na téma primární prevence kouření, šikana, poruchy příjmu potravy a podobně.

/** Err: Image not found */