Obrazy z války třicetileté

6. 10. 2008
(system)

Dětem byl přiblížen daný úsek dějin nejen z vojenského, ale i společenského hlediska, byla představena móda mužská i ženská.

Herci se pokusili uvést na pravou míru některé mýty a legendy spojené s tímto obdobím, např. o "statečném moravském pluku" u letohrádku Hvězda apod.

Představení svým obsahem dětem přiblížilo 3 úseky z období třicetileté války.

První část se věnovala takzavné "České válce". Obsahovala také II. Pražskou defenestraci, na kterou si s herci zahrály i samotné děti, bitvu na Bílé hoře i zabití Valdštejna.

Ve druhé části bylo dětem přiblíženo fungování armád za třicetileté války. Děti si opět zahrály na znepřátelené armády, zjistily, proč vlastně docházelo k tak malému množství velkých bitev a rovněž si zkusily některé taktické prvky tehdejších vojsk.

Závěrečná, třetí část, byla věnována poslední fázi války, kdy "válka musí živit sama sebe" a také Vestfálskému míru.

Pořad byl koncipován jak pro žáky I. tak i II.stupně ZŠ. Informace byly podávány zábavnou formou prostřednictvím hraných scének a názorných ukázek, do kterých byly zapojeny i samotné děti, byl srozumitelný i nižším ročníkům bez znalosti dějepisu.

Způsob podání byl upraven úměrně věku a stupni chápání příromných dětí.

A co říci na závěr? Dětem se pořad líbil, o čemž svědčilo jejich nenásilné zapojení do historických událostí.

Mgr. Fuka Josef, uč. ZŠ