Škola v novém kabátě

20. 11. 2008
(system)

V uplynulých dvou měsících bylo kolem ZŠ v Chyškách opravdu rušno. V rámci "Realizace úspor energie" se od 18.9.2008 v objektu ZŠ provádělo zateplování fasád školní budovy, které prováděla firma MAVL. Projekt " Škola v novém kabátě" byl spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR.

Ve vestubulu školy se kolem desáté hodiny vše schylovalo k významné historické události.

Žáci a žákyně jednotlivých tříd se svými vyučujícími již netrpělivě čekali co se bude dít. Všude plno hostů, rodičů, nechyběli ani děti s učitelkami z místní MŠ či pracovnice školní kuchyně i provozní zaměstanci školy. A právě školník Josef Kudrna vše "odstartoval" svou hudební ouverturou.

Slavnostního slova se ujímá chyšecký starosta Miroslav Maksa, aby všem přítomným přiblížil průběh této historické události v životě školy. V jeho slovech byla znát hrdost z dobře uskutečněné akce a hlavně vykonané práce všech zainteresovaných. Jeho poděkování bylo upřímné a bylo přijato potleskem.

Ředitelka školy Jana Korandová září štěstím a její závěrečná slova svého příspěvku : " Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích" nepotřebují již žádného komentáře.

Společnými silami pak starosta a ředitelka přestřihávají stuhu a "Škola v novém kabátě" je otevřena.

"Škole v novém kabátě" poté požehnal i děkan Jakub Berka. Jeho vlídná a hřejivá slova budou jistě ještě dlouho znít v duši všech malých i velkých.

Do programu slavnostního aktu přispěly i samotné děti. V kulturním příspěvku vystoupili žáci a žákyně 4.třídy pod "taktovkou" učitelky hudební výchovy Květy Průšové.

Během slavnostního otevření "lítalo" plno blesků. Ne těch atmosférických, ale z fotoaparátů. Každý si chtěl na památku zvěčnit tyto slavnostní chvíle.

Následovala prohlídka školní budovy. Přítomní starostové okolních obcí nešetřili slova obdivu, podobně i rodiče. Slavnost byla zakončena malým občerstvením, postupným rozloučením a odjezdem hostů.

Jen ten vítr neutuchal a foukal ještě dlouho po skončení celé slavnostní akce. Jakoby chtěl vyzkoušet odolnost budovy.

Ods. Mgr.Fuka Josef,39853 Chyšky 113