Bronz pro chyšecká děvčata

10. 10. 2009
(system)

Na zahradě Premonstrátského kláštera v Milevsku se 10.října  2009 při Mysliveckých slavnostech 2009 uskutečnila soutěž tříčlenných družstev žáků 5.tříd ZŠ sestávajících se z obecných přírodovědných znalostí pod názvem  "Myslivost jako ochrany přírody".

Tuto akci uspořádal Okresní myslivecký spolek Písek a město Mievsko.

Soutěžící odpovídali na otázky ze zoologie lesní zvěře, kynologie loveckých plemen, z fauny rozeznávali druhy rostlin a stromů a také ze zdravovědy měli první pomoc.

Soutěže se zúčastnila i tříčlenná hlídka děvčat z 5.třídy ZŠ Chyšky, která ve složení Kristýna Tkadlecová, Anna Pintová a Celestína Vaverková získala 3.místo.

Na fotosnímku Josefa Fuky jsou zleva s pohárem a diplomem za 3.místo Anna Pintová, Kristýna Tkadlecová a Celestína Vaverková.


Ods.Mgr.Fuka Josef,39853 Chyšky 113