Den dětí

1. 6. 2009
(system)

Pondělní 1.červen 2009 na ZŠ v Chyškách byl ve znamení oslav Dne dětí. Chyšečtí školáci ho zahájili ve školní tělocvičně, aby shlédli vystoupení svých spolužákyň cvičících v kroužku aerobiku. Děvčata předvedla svou nacvičenou skladbu a po jejím skončení byla zaslouženě odměněna potleskem přihlížejících. Celoroční práce v kroužku se projevila jak na výrazové, tak i na pohybové stránce mladých děvčat.

Po skončení aerobiku se děti přemístily před budovu školy na asfaltové hřiště a zde je čekalo překvapení v podobě dvou hasičských vozů Záchranného hasičského sboru z Milevska. Ukázka hasičské techniky a vybavení hasičských vozů upoutaly snad každého školáčka. Děti se seznámily snad s každým šroubečkem.

Od hasičské techniky pak děti 1.stupně zamířily do tělocvičny a tam mohly shlédnout ukázky první pomoci v podání úspěšného školního družstva mladých zdravotnic.

V dalším průběhu mimořádného dne byly děti vidět na turistické vycházce, při různých sportovních hrách, na fotbalovém hřišti, při opékání vuřtů, v bázenu na Mozolově,...

V závěru pak samotné děti mohly konstatovat, že se jim oslava Dne dětí vydařila.

Ods. Mgr.Fuka Josef,39853 Chyšky 113