Medaile prvňáček ZŠ Chyšky

1. 9. 2009
(system)

Slavnostně oblečení budoucí prvňáčci se svými rodiči či prarodiči vstoupili do vyzdobené a naleštěné budovy a poté i do své třídy. Všude kolem prvňáčků plno nových tváří a také jejich první paní UČITELKA. Tou je pro letošní rok pí uč. Alena Málková. Plni očekávání seděli v lavicích a očekávali co se bude dít. Zazněl zvonek, ale hned po něm zazněly i fanfáry z "nějakého" nástroje "nějakého" pána. Tím "nějakým" pánem byl školník Josef Kudrna a jeho hudební nástroj se rozezněl po celé škole.Budoucí žáky a žákyně 1.třídy do "své" školy přijala také ředitelka pí Jana Korandová, která všem 12 dětem předala keramické medaile s nápisem "Prvňáček ZŠ Chyšky" a popřála jim mnoho krásných chvil v nastávajícím školním roce.Prvňáčci úžasli. Mají svou první medaili a tak snad podobné medaile budou v budoucnu získávat pro školu a pro sebe na sportovištích či v různých soutěžích. Tomuto slavnostnímu aktu byl přítomen i sám starosta obce Chyšky Miroslav Maksa, který měl pro ně přichystané upomínkové listy od zřizovatele a 1 000 Kč pro rodiče za to, že jejich dítě bude navštěvovat chyšeckou školu.

Po slavnostních chvílích zůstali rodiče a prvňáčci ve třídě pouze s jejich pí UČITELKOU a začalo se "pracovat". Domů se rozcházeli plni dojmů z prvního školního dne.

Ods. Mgr. Fuka Josef, 39853 Chyšky 113