Ukonč. škol. r. 2008/09

29. 7. 2009
(system)

Úterý 30.června 2009 znamenalo pro žáky a žákyně 9.třídy ZŠ v Chyškách posledním dnem v místní ZŠ. Po rozloučení deváťáků s vedením školy, se svými vyučujícími a všemi pracovníky školy ve školní budově došlo k slavnostnímu aktu rovněž v obřadní místnosti Obecního úřadu v Chyškách.

K vycházejícím žákům a žákyním nejprve promluvil starosta obce Miroslav Maksa, vlídná slova pronesl i děkan Jakub Berka, pochvaly za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích a vystoupeních udělila žákům a žákyním ředitelka školy Jana Korandová, z rukou třídních učitelů Martiny Řehořové a Josefa Vachty převzali závěrečné vysvědčení. To vše probíhalo za přítomnosti rodičů, příbuzných, vyučujících a v podmanivém hudebním doprovodu. K slavnostnímu rozloučení patřily i uroněné slzičky či rozesmáté tváře.

Mgr.Fuka Josef