Zájmové kroužky se již rozběhly naplno

6. 10. 2009
(system)

Každoročně začátkem září předkládá ZŠ v Chyškách svým dětem nabídku zájmových kroužků. Jejich rodiče se tak mají možnost rozmyslet, do kterého z nich své dítě přihlásí. V letošním školním roce nabízela ZŠ tyto zájmové útvary : výtvarný, divadelní, tvořivé dílny, míčové hry pro I.st., aerobik, německý jazyk a mladé zdravotníky. Některé z nich se již naplno rozběhly, jiné začnou později.

Ods. Mgr.Fuka Josef, 398 53 Chyšky 113