V Astronomické olympiádě se uskutečnila školní kola

5. 1. 2010
(system)

Chyšky - Dne 22. září 2009 ve 23:18 hod. začal astronomický podzim a právě v tento den byl zahájen 7. ročník Astronomické olympiády, soutěže, která je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, prostě všem s chutí poměřit si svoje znalosti.
Astronomickou olympiádu vyhlásila Česká astronomická společnost a je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Termínem vyhlášení olympiády začala školní kola, která trvala do 23. prosince 2009.
Soutěž byla vyhlášena v jednotlivých věkových kategoriích a také se do ní zapojili žáci a žákyně 6., 8. a 9.třídy ZŠ Chyšky.

V kategorii 6.-7.tříd bylo v Chyškách pořadí školního kola následující : 1.-3.místo - Vítek Strouhal, Miroslav Pešička a Anna Průšová , všichni získali 31 bodů, 4.-5.místo - Sabina Mikotová a Martin Krause, oba získali 28 bodů - všichni jsou ze 6.třídy.

V kategorii 8.-9.tříd bylo v chyšeckém školním kole toto pořadí : 1. místo - Natálie Novotná 19bodů, 2. místo - Petra Poslušná 17 bodů, 3.místo - Drahomíra Marešová 16 bodů - vše z 9.třídy, 4. místo - Havel David 15 bodů - 8.třída.

Astronomická olympiáda pokračuje od 5. ledna 2010 korespondenčním kolem a dle vyhodnocení pořadatele do tohoto kola postoupili všichni zúčastnění žáci a žákyně chyšecké školy.  Korespondenční kolo budou soutěžící řešit samostatně doma, práce se pošlou výboru Astronomické olympiády, který zajistí jejich vyhodnocení do 26. března 2010.

Finále celé soutěže se uskuteční 28. května 2010 pro kategorie 6.-7. tř. a 8.-9.tř.
"OU"


Ods. Mgr.Fuka Josef, 39853 Chyšky 113