Les ve škole - škola v lese

27. 2. 2010
(system)

V rámci environmenatální výchovy se školy zapojují do vzdělávacího programu Les ve škole - škola v lese aneb environmentální výchova snadno a zajímavě. Téma letošního roku je Les a klimatické změny. Snaží se reagovat na celospolečensky velmi aktuální téma. Tento program, již od r. 1999, pomáhá přihlášeným školám snadno zapojit lesní témata do výuky.

 

  • Žák by měl mít rád les - chodí do lesa ve svém okolí, pozoruje jak vypadá a co se v něm děje. Také vyjádří svůj vztah k lesu prostřednictvím literárních, dramatických a jiných prostředků.
  • Žák mu rozumí - zhodnotí význam lesního ekosystému z hlediska přírodního, ekonomického, sociálního a kulturního.
  • Žák také něco pro něj dělá - ve spolupráci s místními odborníky ( lesníky, ochranáři ) se podílí na ochraně lesa a péči o něj.

 

V ČR je v něm zapojeno celkem 380 účastníků, v rámci Jihočeského kraje to je 28 škol. V našem okrese se jím zabývá pět škol. Jednou z nich je také chyšecká škola.


Na fotosnímku 5978 Josefa Fuky jsou zachyceni žáci čtvrté třídy při vytváření stromových palet - zleva Jan Mašek, Tomáš Vostřák a Daniel Zítek.
Na fotosnímku 5976 Josefa Fuky jsou zachyceni čtvrťáci s učitelkou Lenkou Pešičkovou při tvoření stromové palety.
Na fotosnímku 5988 Josefa Fuky jsou třeťáci se stromovou paletou.


Mgr.Fuka Josef