Tři králové zavítali i do chyšecké školy

6. 1. 2010
(system)

Chyšky - Tři králové je lidovým označením pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.

Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy.
Svátek Tří králů se slaví 6. ledna a odjakživa ho doprovázely různé lidové zvyky.

Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C + M + B, u nás v Čechách obvykle K + M + B.

Ve středu 6. ledna Tři králové také zavítali do chyšecké školy.

Důkazem toho jsou i dva snímky Josefa Fuky, který je zachytil u vánočního stromu a mezi dětmi.

Mgr.Fuka Josef