Třídění odpadů má stále smysl

10. 2. 2010
(system)

Třídění a recyklace je jedno z témat plně se dotýkajících ochrany životního prostředí. V  současné době je velmi aktuální. Je to jedna z nejdiskutovanějších problematik v celé této oblasti. Také se jedná o téma s obrovským množstvím fám a mýtů.
Dá se těžko stanovit, kdy člověk začal produkovat první skutečné odpady. V ČR nebyl do r. 1989 kladen příliš velký důraz na ochanu životního prostředí a odpovídající nakládání s odpady. Zlomem byl r. 1991, kdy byl schválen první zákon o životním prostředí. Následně začíná i doba třídění odpadů, v podobě známé i nyní.

Jak odpady třídit. Co s odpady dál. Jak se odpady zpracovávají. Recyklace papíru, skla, plastů, kovů, nápojových kartonů. Výroba ručního papíru i další zajímavosti.
To bylo námětem úterního dopoledne v chyšecké škole. Hosteska Agentury 42 v rámci vzdělávacích programů pro školy uskutečnila 2. února 2010 zajímavou besedu o recyklaci a třídění odpadu.

Mladší i starší školáci nejen poslouchali, ale i diskutovali, měli své dotazy a na závěr i praktický úkol - správně roztřídit přidělený odpad. Beseda přinesla jistě svůj užitek a všichni se shodli - třídění odpadů má stále smysl.

Na fotosnímku 5828  jsou čtvrťáci a páťáci při třídění odpadů.
Na fotosnímku 5829  jsou čtvrťáci při třídění odpadů, v popředí Vojtěch Štván, vlevo hosteska.
Na fotosnímku 5834  je hosteska při besedě v ZŠ Chyšky.


Mgr.Fuka Josef