Zápis dětí do 1.třídy

16. 1. 2010
(system)

Ředitelka Základní školy Chyšky vyhlašuje ZÁPIS do 1.třídy základní školy pro školní rok 2010/2011, který se uskuteční:

 

v pátek 5.2.2010 od 13,00 – 16,00 hodin

 

  1. Zápis do školy je povinný.

  2. Do 1.třídy budou zapsány děti narozené v době od 1.září 2003 do 31.srpna 2004, dále děti narozené před dnem 1.září 2003, které z různých důvodů dosud školu nenavštěvují.

  3. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2009/2010 a byly řádně zapsány, se rovněž dostaví k zápisu.

  4. K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Tyto doklady může nahradit občanský průkaz rodičů.

  5. Zřizovatel školy přispívá každému zapsanému dítěti do 1.třídy ZŠ Chyšky částkou 1000,-Kč.

 

Mgr. Jana Korandová
ředitelka školy