Nepovinné předměty a zájmové útvary

8. 9. 2020
Karolina Tvrdíková
školní rok nový

Nepovinné předměty:

Náboženství - P. PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O.Praem., Ph.D.

Zájmové útvary:

  • listopad - květen, poplatek 40,- Kč za měsíc:

Šikovné ruce 2. - 5. třída – Mgr. Lenka Pešičková
Mladý technik 1. stupeň - Mgr. Josef Vachta
Přírodovědný kroužek 1. stupeň - Mgr. Michaela Divíšková

  • září - červen, zdarma:

Čtenářský klub 1. stupeň - Mgr. Iva Pospíšilová
Čtenářský klub 2. stupeň - Mgr. Lucie Ventrubová
Klub logiky a deskových her 1. stupeň - Markéta Kubíčková
Klub logiky a deskových her 2. stupeň - Mgr. Denisa Kolínská
ICT ve školní družině - Bc. Lenka Demská Stiborová

  • říjen - květen, zdarma pro účastníky školní družiny

Myslivecký kroužek - Bc. Lenka Demská Stiborová