Biologická olympiáda

14. 4. 2016
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

13. dubna proběhlo v DDM Písek okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C. Tradičně se zapojila i naše škola. Žáci musí vyhotovit vstupní práci, odpovídají na testové otázky, poznávají rostliny a živočichy a řeší laboratorní úkol. Soutěže se letos zúčastnili Tomáš Koudelka a Adam Fridrich z 8. třídy a oba si vedli velmi dobře. Tomáš obsadil krásné 4.místo a Adam skončil 5. z celkového počtu 21 soutěžících.