Matematická olympiáda

12. 4. 2016
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

Dne 5. dubna se vybraní žáci 6. třídy zúčastnili okresního kola Matematické olympiády.

Simona Pešičková obsadila krásné 4. - 5. místo

Jakub Štván a Stela Fridrichová obsadili 6. - 13. místo