Mladý chemik

3. 11. 2016
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

Soutěž vyhlašuje Masarykova střední škola chemická Praha, má tři kola a je určena žákům 9. tříd základních škol.
1. kolo Mladého chemika proběhlo na školách začátkem listopadu. Test 1. kola obsahoval  11 úkolů a byl na 45 minut. Do 2. kola postupují tři nejlepší žáci na škole. Nejlépe si vedl Adam Fridrich, Tomáš Koudelka a Kateřina Bolková. Tito žáci se zúčastní 2. kola soutěže, které proběhne na Masarykově střední škole chemické v úterý 6. prosince 2016. Soutěžící absolvují test. Zároveň pro ně budou připravené zajímavé přednášky s praktickými ukázkami. 
30 nejlepších žáků z 2. kola bude pozváno do 3. kola, které bude probíhat v laboratoři formou praktických úloh. 3. (laboratorní) kolo proběhne na přelomu ledna/února v laboratořích Masarykovy střední školy chemické.