Zápis do první třídy

16. 1. 2024
Monika Bardová
pro rodiče / zápisy

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne podle § 36 odst. 4 školského zákona v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2024.

 Z tohoto důvodu stanovuji termín zápisu na 5. dubna 2024 od 13 do 17 hodin.

Podmínky zápisu:

-       k zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

-       dále se k zápisu dostaví děti, kterým byl povolen odklad školní docházky

-       rodiče přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad musí být škole předána nejdéle do 30. 4. 2024.

Přílohy:

a) doporučující posouzení školského poradenského zařízení

b) doporučující posouzení  odborného lékaře nebo klinického psychologa

 je vhodné předat základní škole do 30. 4. 2024.

Doporučujeme včasné objednání na specializovaná pracoviště.

Další podrobné informace budou zveřejněny na webu školy.

 

  

V Chyškách dne 1. 9. 2023                                Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy