Fyzikální olympiáda

29. 3. 2017
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Dne 23. března 2017 se v Domě  dětí a mládeže v Písku konalo okresní kolo fyzikální olympiády. Kategorie E byla určena pro žáky devátých tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázií. Naši školu reprezentovali žáci 9. třídy Tomáš Koudelka a Vít Kolář. Během čtyř hodin měli za úkol vyřešit čtyři příklady - osobní výtah, ekologický dům, přepálená žárovička a kolona vozidel. Oba naši žáci získali po dvaceti bodech a stali se úspěšnými řešiteli tohoto  kola        a celkově se umístili na 4 - 5 místě ze třinácti řešitelů.
 
Foto P1260848 - vpravo Tomáš Koudelka při řešení úloh.
         P1260845 - vpravo Vít Kolář při počítání příkladů.

 /** Err: Image not found *//** Err: Image not found */