Knihovna, ŠD a Eduard Petiška

5. 6. 2017
Denisa Kolínská
družina

Ve středu 17. 5. 2017 odpoledne jsme opět navštívili obecní knihovnu. Paní knihovnice nás

tentokrát pozvala na setkání  se spisovatelem Eduardem Petiškou. Přečetla nám také vyprávění

Vladimíra Kováříka, proč  vlastně tento autor začal psát knížky pro malé čtenáře. Prohlédli jsme

si jeho známou tvorbu pro děti. Někteří z nás si pohádky chtěli hned vypůjčit v knihovně.

A protože  selhala počítačová technika, pohráli jsme si s Kašpárkem a pustili se do výroby

vlastních papírových loutek. Panu králi jsme pomohli najít cestu do svého království.

Odpoledne jsme si moc užili a už se těšíme na setkání červencové. Děkujeme.

 

                                                                                                                          Ivana Peciválová

fotogalerie byla smazána