Beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR

12. 9. 2018
Denisa Kolínská
aktuálně

V rámci preventivních informací přišla na besedu se žáky do Základní školy Chyšky tisková mluvčí Policie ČR v Písku por. Kamila Ingrišová. Besedu se žáky 1. až 4. třídy zaměřila na dopravní výchovu, hlavně na chování chodce a cyklisty v silničním provozu. Nechyběly ani rady a doporučení pro chodce i cyklisty, dále používání reflexních materiálů při pohybu v noci na vozovce. Beseda pro žáky 5. až 9. třídy probíhala s informacemi na celkovou práci policie u nás, zajištění bezpečí pro děti, negativní jevy ve společnosti a další. Nechybělo ani seznámení s hodnostním označením příslušníků Policie České republiky. Beseda žáky plně zaujala a v jejím závěru zaznělo mnoho dotazů na různé oblasti v práci policie.

 

Josef Vachta, metodik prevence

 

fotogalerie byla smazána