DEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola

11. 11. 2018
Denisa Kolínská
aktuálně
ekoškola

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslavily jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

Žáci společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167.


Základní škola Chyšky je v programu zapojena od roku 2010 a od roku 2012 se pyšní prestižním mezinárodním titulem Ekoškola. V letošním školním roce jsme se začali zabývat tématem Jídlo a svět. V průběhu října probíhala analýza a v pátek 9. 11. zástupci 3. – 9.tříd seznámili své spolužáky se svými poznatky. Žáci vyzdvihli silné stránky a upozornili na slabé stránky školy. Na základě analýzy bude vypracován plán činností.


Program Ekoškola je finančně podporován ze Státního fondu životního prostředí.

Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, informační centrum OSN v Praze. Generálním partnerem je společnost IKEA.

 /** Err: Image not found */ 

fotogalerie byla smazána