Dopravní soutěž cyklistů

6. 6. 2018
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Dne 15. května 2018 se konalo okresní kolo dopravní soutěže cyklistů v areálu Dětského dopravní hřiště a atletického stadionu v Písku. Pořadatelem okresního kola byl Dům dětí a mládeže v Písku, město Písek odbor dopravy, BESIP, Policie ČR v Písku, AMK Stanislava Maliny a Městská policie v Písku.                                                                                                       

Žáci soutěžili v těchto disciplínách:

·       Testy – pravidla silničního provozu

·       Jízda na jízdním kole po dětském dopravním hřišti pod dohledem policistů

·       Jízda zručnosti na kole

·       Zásady poskytování první pomoci

 

1.     kategorie: 5 - 6. třída ZŠ – 4 členné družstvo (2 dívky a 2 chlapci)                         

ZŠ Chyšky 6. třída -  Petr Lívanec, Pavel Smrt, Barbora Čapková, Iveta Ondráčková

                                         

      Umístění družstva ZŠ Chyšky  – 1. místo

      Celkově jednotlivci – 1. místo – Petr Lívanec

                                          3.místo – Iveta Ondráčková

       2.  kategorie: žáci ZŠ 7. – 9.třída

       Složení družstva: Zlata Mašková – 7.tř., Monika Melkesová –8.tř.,                                                                                                              Adam Řehoř – 7.tř., Jan Kolář – 7.tř.

                        Umístění družstva ZŠ Chyšky – 1.místo

                        Celkově jednotlivci – 2.místo – Zlata Mašková

                                                           3.místo – Adam Řehoř

Postup obou družstev do krajského kola.

 

            30. května 2018 se v Táboře konala dopravní soutěž mladých cyklistů Jihočeského kraje – krajské kolo. Žáci soutěžili ve stejných disciplínách jako v okresním kole s rozšířením o disciplínu – práce s mapou. Jako rozhodčí na této disciplíně byli příslušníci vojenské policie.

Soutěž se konala v prostorách dětského dopravního hřiště v Táboře, budově SŠ zemědělské Tábor a jízda zručnosti na ploše náměstí T.G. Masaryka.

Tato soutěž byla i významnou společenskou událostí v Táboře.

Soutěže se zúčastnila vítězná družstva okresů Jihočeského kraje.

Umístění našich žáků:

1.     kategorie – 4.místo družstev (bramborová medaile)

2.      kategorie – 6.místo

 

Naši žáci odvedli v přípravě i v soutěži velmi dobrou práci a úspěšně reprezentovali ZŠ Chyšky.

                                                                                   Mgr. Josef Vachta

fotogalerie byla smazána