Ekotým v Blanském lese

20. 9. 2018
Karolina Tvrdíková
aktuálně
ekoškola

Pobytová exkurze pro chyšecký Ekotým se letos uskutečnila v CHKO Blanský les. Program pro žáky připravili lektoři z českobudějovického centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia - Tereza Velehradská a Tomáš Smrž. První den žáci absolvovali environmentálně - historický program, při kterém navštívili keltské oppidum u Třísova a zříceninu hradu Dívčí kámen. Druhý den se Ekotým vypravil na nejvyšší horu Blanského lesa - Kleť. Při výstupu děti plnily úkoly s lesní tématikou. Odměnou za vynaloženou námahu  byl krásný rozhled z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách. Poslední den pobytu čekala na žáky opakovací hra, při které si zopakovali nabyté poznatky a zároveň získali indicie k nalezení malého “pokladu”. Pokladem byla karta s vyobrazením všech navštívených míst.

Hlavním cílem akce bylo podpořit  pozitivní vztah k přírodě.

Pobytová exkurze byla hrazena z dotačního fondu Jihočeského kraje - Cílená podpora EVVO ve školách a finančního příspěvku zřizovatele školy Obce Chyšky.


Ekotým ZŠ Chyšky

 

 

fotogalerie byla smazána