Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

20. 12. 2018
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

 

Soutěž pořádá Masarykova střední škola chemická v Praze a je určena pro žáky devátých tříd. Prvního kola, které probíhá na školách, se zúčastnilo 138 škol. Tradičně se zapojila i naše škola. Nejlepších výsledků dosáhl Jakub štván, Stela Fridrichová a Tereza Kváčová. Druhé kolo proběhlo na MSŠCH v Praze, celkem se ho zúčastnilo 348 žáků. ZŠ Chyšky reprezentoval Jakub Štván a Tereza Kváčová. Všichni zúčastnění absolvovali test a vyslechli přednášku o historii periodické tabulky prvků, kterou přednesl RNDr. Luděk Míka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jakub Štván obsadil 46. místo a Tereza Kváčová se umístila na 187. místě.