Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

29. 6. 2018
Denisa Kolínská
aktuálně

V pátek 29. června zakončila základní škola pro ni již tradičním způsobem školní rok. Za účast starosty obce a zástupců SRPDŠ žáci a učitelé nejprve zhlédli prezentaci, která je provedla celým uplynulým školním rokem. Ředitelka školy a starosta obce předali ocenění nejlepším žákům, kteří školu reprezentovali v soutěžích a olympiádách. Následovalo vyhodnocení soutěží EVVO a sběru papíru. O závěr programu se postarala devátá třída, loučila se s učiteli i žáky. A pak už na všechny čekalo předávání vysvědčení, žákům deváté třídy bylo slavnostně předáno na obecním úřadu.

 

fotogalerie byla smazána