Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

22. 5. 2018
Monika Bardová
aktuálně
les ve škole

 Základní škola Chyšky je od ledna roku 2017 zapojena do projektu OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který řídí vzdělávací centrum TEREZA a je podpořen z finančních zdrojů Evropské unie. Ve škole vznikl šestičlenný tým pedagogů. Kolegiální podpora probíhá mezi pedagogy z týmu a odehrává se v oblasti přírodovědné gramotnosti a v oblasti mentorských dovedností. Kolegiální podpora sestává zejména ze setkávání týmu pedagogů, ze vzájemných konzultací a hospitací ve výuce. Cílem je zvýšit využívání aktivizačních metod a navýšit počet hodin odučených venku v přírodě. V rámci tohoto projektu jsme připravili na 22. května otevřenou hodinu, na kterou jsme pozvali zástupce okolních základních škol. Vyučovací hodinu vedly v tandemu učitelky Květa Průšová a Iva Pospíšilová. Hodina proběhla na školní zahradě a byla zaměřena na ekosystém zahrady. Žáci sestavovali myšlenkovou mapu, poznávali rostliny a živočichy, nacházeli rozdíly mezi stromem a keřem, mezi jehličnany a listnatými stromy. Nejvíce zaujala aktivita “déšť” a “strom”. Po vyučovací hodině následovalo společné setkání zúčastněných učitelů a zástupců Terezy. Proběhla reflexe a  společné sdílení zkušeností.

  icon pdf Pozvánka - otevřená hodina

 

fotogalerie byla smazána